Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Veure més
Institut Català de Finances

l’Institut Català de Finances (ICF) és l’entitat financera pública, propietat de la Generalitat de Catalunya, que té com a missió impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit econòmic de Catalunya, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat.

L’Entitat ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament de les empreses i entitats mitjançant préstecs, avals i inversió en capital risc.

Veure més
Institut de Crèdit Oficial ICO

L’Institut de Crédito Oficial és un banc públic que concedeix préstecs per finançar operacions d’inversió i liquiditat de les empreses, tant a dins com a fora d’Espanya. Ofereix préstecs a les empreses que vulguin portar a terme activitats empresarials i/o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses.

Veure més
Avalis

La missió d’Avalis és procurar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalanes, davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a pimes i autònoms.

Veure més