Les entitats del municipi que consten al registre d’entitats i per a les seves activitats sense ànim de lucre, l’accés a les sales de reunió i a la sala polivalent/formació serà gratuït.

Sol·licituds

Les entitats del municipi, sense ànim de lucre, que precisin d’una sala de reunió i/o sala polivalent/formació hauran d’enviar un correu electrònic a prmd.clubempren@premiadedalt.cat indicant:

    • Entitat sol·licitant, persona de contacte i telèfon.
    • Espai que sol·licita, activitat a portar a terme, data i horari previst.
    • Número d’assistents.