Servei d’assessorament per a la creació i consolidació d’empreses

Informació, assessorament i acompanyament en projectes empresarials per a la seva posada en marxa i/o durant el procés de consolidació.

Espai coworking

Modalitat d’allotjament empresarial en espai compartit amb altres empreses, amb un total de vuit llocs de coworking.

Allotjament empresarial

Disposa de tres despatxos que poden ser cedits a empreses per al desenvolupament de la seva activitat de negoci.

Sales de reunió

El Centre disposa d’espais que poden ser cedits per a reunions o per a activitats formatives a empreses i entitats

Sala polivalent

Espai per fer presentacions dels projectes d’empreses, formació, dinamització empresarial, ús per part d’entitats del municipi…

Domiciliació

Servei adreçat a les empreses allotjades perquè puguin rebre la seva correspondència i fixar-hi el seu domicili social.

Dinamització

Activitats de dinamització empresarial i accions formatives relacionades amb la gestió empresarial