Accés il·limitat

Accés 24 hores tots els dies de l’any, amb empremta digital, pels usuaris allotjats.

Nom de l’empresa

La possibilitat d’incloure el nom de l’empresa allotjada al panell informatiu del vestíbul.

Mobiliari

Mobiliari bàsic de l’espai assignat.

Bústia

Bústia física de correu pels usuaris allotjats al Club Emprèn

Connexió a Internet

Climatització

Subministraments

Subministraments bàsics de llum i aigua

Neteja i manteniment

Espais comuns

Office i espais comuns

Altres serveis

Addicionalment als serveis descrits en aquest apartat, el Club Emprèn posa a disposició dels usuaris el servei de reproducció i impressió en condició de pagament d’acord amb els preus públics regulats per aquesta finalitat.