Aquesta línia estratègica cerca dotar de més visió a les empreses, autònoms, i comerços locals, orientar-los al creixement, la innovació, i la transformació digital, entre d’altres matèries, a partir de Jornades específiques de capacitació.