S’ofereixen sales de reunions/despatxos, en condició de cessió per a emprenedors/es, empresaris/es i entitats. Hi ha 4 espais que combinen sales de reunió i despatxos (amb capacitat per a 6 persones)
En el cas de les entitats del municipi, sense ànim de lucre, l’accés a la sala de reunió i a la sala polivalent / formació serà gratuït.
Sol·licitud despatx empresarial
Sol·licitud sala de reunions

Tarifes

Sala tot el dia

80€ + IVA

Accès a totes les zones comunes i a tots els esdeveniment i activitats del Club Emprèn

Sala matí o tarda

40€ + IVA

Accès a totes les zones comunes i a tots els esdeveniment i activitats del Club Emprèn

Sala per hores

13€ + IVA

Accès a totes les zones comunes i a tots els esdeveniment i activitats del Club Emprèn

Despatx empresarial

350€ / mes + IVA

Accès a totes les zones comunes i a tots els esdeveniment i activitats del Club Emprèn

Espai de treball amb taula de treball i cadires.

Connexió a Internet i telèfon. En el cas de la telefonia, l’usuari/a de coworking haurà de gestionar l’alta i baixa de la seva línia.

Climatització, subministraments i neteja

Pantalla TV

Ús de l’Office i espais comuns

Accés 24/7

Recepció

Bústia de correus

Sala de reunió / despatx 5

16,34 m2 / Taula / Cadires / Pantalla de TV

Sala de reunió / despatx 4

11,11 m2 / Taula / Cadires

Sala de reunió 3

11, 99 m2 / Taula / Cadires / Pantalla de TV

Sala de reunió / despatx 2

15,65m2 / Taula / Cadires

Sol·licitud Despatx Empresarial

Per a autònoms, professionals i empreses

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.
936 931 590
/ prmd.clubempren@premiadedalt.cat

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud (Sol·licitud 1. Espai Coworking o despatx empresarial) al registre de l’Ajuntament, amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
 • CIF empresa.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.
Per a persones en procés de desenvolupament del projecte empresarial

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.
936 931 590
/ prmd.clubempren@premiadedalt.cat

 • NIF del sol·licitant.
 • El currículum vitae de la persona promotora.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.
Per a l’ocupació d’una taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació de forma urgent i pel període màxim de tres dies d’ús, caldrà seguir el següent procediment:

(es considera urgent que es necessiti el mateix dia o al dia següent)

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud al registre de l’Ajuntament
(Solicitud 3. taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació amb caràcter d’urgència) amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
 • CIF empresa.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.

Sol·licitud Sala reunions

Per a l’ocupació d’una sala de reunió caldrà seguir el següent procediment

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.
936 931 590
/ prmd.clubempren@premiadedalt.cat

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud (Sol·licitud 2. Sales de reunió i/o Sala Polivalent/formació) al registre de l’Ajuntament amb la següent documentació:

  • NIF del sol·licitant.
  • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
  • CIF empresa.
  • Document de liquidació del preu públic.
  • Comprovant de pagament.
Les entitats del municipi, sense ànim de lucre, que precisin d’una sala de reunió i/o sala polivalent/formació hauran d’enviar un correu electrònic a prmd.clubempren@premiadedalt.cat indicant
 • Entitat sol·licitant, persona de contacte i telèfon.
 • Espai que sol·licita, activitat a portar a terme, data i horari previst.
 • Número d’assistents.
Per a l’ocupació d’una taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació de forma urgent i pel període màxim de tres dies d’ús, caldrà seguir el següent procediment:

(es considera urgent que es necessiti el mateix dia o al dia següent)

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud al registre de l’Ajuntament
(Solicitud 3. taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació amb caràcter d’urgència) amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
 • CIF empresa.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.