Agència per la Competitivitat de l’Empresa

És l’ agencia de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu impulsar la competitivitat i creixement del teixit empresarial a través del foment de la innovació, la internacionalització empresarial i l’atracció d’inversions.

Veure més
Canal Empresa Generalitat de Catalunya

A través d’aquest canal pots obtenir informació en diferents àmbits: Internacionalització, innovació, sostenibilitat, promoció i màrqueting, competitivitat i responsabilitat social, finançament, treball i treballadors…

Veure més
Programa Accelera el Creixement

És un programa impulsat per la Diputació de Barcelona i PIMEC, té l’objectiu de recolzar les empreses amb alt potencial de creixement.

Actiu des del 2012, el programa acompanya 50 PIMES de la demarcació de Barcelona cada edició per fer-ne efectiva la capacitat de créixer, al facilitar-los eines per identificar els factors clau sobre els quals incidir, com són la innovació, l’equip directiu, el desenvolupament de nous productes i serveis, la comercialització o la internacionalització…

Condicions de les PIMES participants:

  • Les empreses han de ser micro, petites o mitjanes
  • Han de tenir mínim tres treballador/es
  • El centre de decisió ha d’estar a la demarcació de Barcelona
  • La trajectòria empresarial ha de ser d’un mínim de 5 anys
  • L’empresa ha de tenir voluntat d’invertir en el creixement empresari que ajudi a 10 empreses en situació molt crítica
Veure més
Economia Social

El programa d’Economia Social està promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i treballa amb l’objectiu de posicionar l’economia social i cooperativa com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic més social, democràtic i inclusiu.

Veure més