Com fer el tràmit en tots els casos

En el cas de persones jurídiques, els tràmits han de fer-se telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Premià de Dalt http://www.premiadedalt.cat/seu-electronica

És important fer-ho amb el certificat digital de la Societat/Entitat marcant l’opció: “És necessari marcar aquesta casella si s’emplena el formulari en representació d’una altra persona”, posant com a Dades del Sol·licitant, el nom de l’empresa/entitat i CIF. A Dades del Representant s’han de posar les dades de la persona física, és a dir, l’administrador/president (en el cas d’adjuntar autorització les de la persona que representa).

En el cas de persones físiques els tràmits es poden fer presencialment al Registre de l’Ajuntament de Premià de Dalt (Plaça de la Fàbrica, 1 de Premià de Dalt), en horari d’atenció al públic.

Un cop presentades les sol·licituds, en les condicions indicades, l’Ajuntament de Premià de Dalt iniciarà la corresponent tramitació i es coordinarà amb l’interessat per a l’accés i ús de l’espai.