La sala polivalent de l’Espai Club Emprèn està situada a la planta inferior de l’edifici amb una accessibilitat total i independent a peu de carrer.

La sala medeix 94,47m2 i es caracteritza per ser un espai diàfan dissenyat i adaptable per assolir funcions diverses segons les necessitats o tipus d’acte.

Pensada per portar a terme reunions, afterworks, xerrades, formacions, presentacions, esdeveniments, conferències i actes de caire empresarial i/o d’entitats.

Fes la teva sol·licitud

Tarifes

20€ / hora + IVA

Mitja jornada

54€ + IVA

4hores matí o tarda

Jornada complerta

82€ + IVA

Sol·licitud Sala Polivalent / Formació

Per a l’ocupació d’una sala de reunió caldrà seguir el següent procediment

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud (Sol·licitud 2. Sales de reunió i/o Sala Polivalent/formació) al registre de l’Ajuntament amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
 • CIF empresa.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.
Les entitats del municipi, sense ànim de lucre, que precisin d’una sala de reunió i/o sala polivalent/formació hauran d’enviar un correu electrònic a prmd.clubempren@premiadedalt.cat indicant
 • Entitat sol·licitant, persona de contacte i telèfon.
 • Espai que sol·licita, activitat a portar a terme, data i horari previst.
 • Número d’assistents.
Per a l’ocupació d’una taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació de forma urgent i pel període màxim de tres dies d’ús, caldrà seguir el següent procediment:

(es considera urgent que es necessiti el mateix dia o al dia següent)

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud al registre de l’Ajuntament
(Solicitud 3. taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació amb caràcter d’urgència) amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
 • CIF empresa.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.